top of page
BIM Contest 27.3.24 en-2.jpg
BIM Contest 27.3.24 th-2.jpg

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน "Construction Cost Estimation Using BIM Contest"

การแข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคารภายในงาน เพื่อชิงเงินรางวัล รวมกว่า 80,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

ตารางการแข่งขัน ดังนี้

รอบที่ 1

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 • 09.00-18.00 น. • ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รอบที่ 2

วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 • 09.00-15.00 น. • ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

เป้าหมายของการจัดกิจกรรม

  • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ระบบ BIM ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอาคาร

  • เพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรรมอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน

  • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม

  • เปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและแข่งขันร่วมกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียน

  • นักศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ทีมละ 3 คน

  • เป็นนักศึกษาปริญญาตรี โดยในทีมต้องมีนักศึกษาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน

 

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนเพียง 2,500 บาท/ทีม

               เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น!

 

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน

โปรดติดต่อ คุณวีนา กรุดเงิน

หมายเลขโทรศัพท์ 084-323-6699 (หรือ) weena@eit.or.th

bottom of page